2,7 ทวิ (4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) -9h-ฟลูออรีน

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)